Protektado: The Gay Stuff

Walang halaw dahil ito protektadong paskil ito.

Advertisements
Read Article →

Memory Gap

Hindi naman talaga ako ang nakalimot. Ikaw. Kinalimutan mo ako sa mismong araw na dapat mo akong matandaan. Pero hindi lang naman isang araw ang katumbas ng pagkalimot mo. Ang […]

Advertisements
Read Article →

Anibersaryo

Tatlong daan at animnapu’t limang araw na ang lumipas nang una tayong magtagpo. Marami akong naririnig tungkol sa iyo; pinag-uusapan ka ng mga kakilala ko. Bago pa iyon, hindi ako […]

Advertisements
Read Article →

Kumot

Nag-aagawan pa tayo sa kumot noong gabing iyon, hindi dahil malamig, kundi dahil maraming lamok. Pinili nino – baka ako, o ikaw, o baka tayong dalawa – na sa sahig […]

Advertisements
Read Article →

Nagdadalagang Kapatid

Kabilang na ang kapatid ko sa henerasyon ng makabagong kabataan. Ang eleven-year old kong little sister, marunong na marunong nang gumamit ng cellphone at computer. Hindi na tuloy malaking sorpresa […]

Advertisements
Read Article →