Protektado: Panahon na Para I-Check ang Talaan ng Mithiin

Walang halaw dahil ito protektadong paskil ito.

Advertisements
Read Article →

Ang Mga Alaalang Nahahawakan ay Ikinakahon

Nang marinig ko ang utos ng lola ko na kailangan ko nang linisin ang kwarto ko, napagtanto kong hudyat na para desisyunan kung alin ang itatabi at alin ang itatapon. […]

Advertisements
Read Article →

Protektado: Katumbas ng Higit sa Nakarolyong Diploma

Walang halaw dahil ito protektadong paskil ito.

Advertisements
Read Article →

Protektado: Valedictory Address, IHMA’s Commencement Exercises 2013

Walang halaw dahil ito protektadong paskil ito.

Advertisements
Read Article →

Protektado: The blogger is…

Walang halaw dahil ito protektadong paskil ito.

Advertisements
Read Article →